Federaal Planbureau verwacht stijging van koopkracht van gezinnen

De koopkracht mag dit jaar dan wel afnemen door de inflatie, maar vanaf volgend jaar wordt weer een stijging verwacht. Dit blijkt uit de vooruitzichten van het Federaal Planbureau. 

 

Dit jaar is er zowel in Brussel, Vlaanderen en Wallonië een daling in koopkracht bij de gezinnen. Vanaf volgend jaar wordt er weer een stijging van de koopkracht verwacht. Deze toename komt er doordat de stijgingen van de lonen en de sociale uitkeringen in 2023 de inflatie zullen overtreffen. Tussen 2024 en 2027 komt er een vergelijkbare toename als voor de coronacrisis. 

 

Het Planbureau geeft ook mee dat de inflatie het economische herstel afremt. Voor volgend jaar wordt er ook al rekeningen gehouden met de afname van de internationale uitvoer en een afgezwakte inhaalbeweging van de particuliere consumptie. De 3 regionale economieën zullen tussen 2024 en 2027 een matige groei optekenen. 

 

Het Planbureau voorziet in dezelfde periode een sterke stijging van de binnenlandse jobcreatie. De toename wordt geraamd op 0,9% per jaar. De grootste stijging is weggelegd voor het Brusselse gewest. 

 

Tot slot wordt er ook gewezen dat de overheidsfinanciën van de gemeenschappen en gewesten onder druk staan. De tekorten zijn hoger dan voor de coronacrisis, behalve in Vlaanderen. Daar zou er een begrotingsevenwicht zijn tegen 2027. 

 

TAGS

0 Comments