West-Vlaanderen ziet 10.000 toeristische jobs bedreigd

Indien er geen ondersteuning komt van de overheid, ziet de West-Vlaamse logiessector minstens een vierde van de 40.000 jobs in toerisme sneuvelen tegen 2021.

 

De cijfers van de West-Vlaamse logiessector zien er door corona alles behalve rooskleurig uit, geeft gedeputeerde en voorzitter van het provinciebedrijf Westtoer Sabien Lahaye-Battheu aan. Uit een crisisoverleg met de sector blijkt dat er zeer angstig naar de herfst en winter wordt gekeken. Hoewel er tijdens de zomer - onder meer dankzij de campagne ‘Vlaanderen Vakantieland’ - nog degelijk stand werd gehouden, zijn de vooruitzichten ronduit slecht. Het toenemende aantal coronabesmettingen in eigen land en de buurlanden, doet alvast het ergste vrezen. Een sterke ondersteuning van de sector lijkt onontbeerlijk. Daarbij wordt er verwezen naar de culturele- en sportsector die ook op steun mogen rekenen.

 

Logiessector kan slecht najaar financieel niet overbruggen

De West-Vlaamse hotels lijken alvast niet gewapend om een slecht najaar te overbruggen, het spaarpotje is op. Horeca West-Vlaanderen vreest dan ook dat heel wat ondernemingen failliet zullen gaan. Ook de kwaliteit van de hotels komt onder druk te staan, omdat er geen budget is om te investeren. De hotelsector is dan ook vragende partij voor kwijtscheldingen van betalingen aan de RSZ en om de eindejaarspremie en het vakantiegeld niet ten laste te krijgen. Bovendien willen ze het stelsel van tijdelijke werkloosheid verlengd zien tot midden 2021.

 

Versoepelingen voor sector gevraagd

Niet enkel de hotelsector ziet af, ook het kamperen staat onder druk. Verder dringen Westtoer en ‘Logeren in Vlaanderen’ ook aan de volledige capaciteit in grote vakantiewoningen te kunnen gebruiken. Ook die moeten dringend perspectief krijgen en weer op volle capaciteit kunnen draaien. Sinds het opschorten van alle buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs, zien ook de West-Vlaamse jeugdverblijfcentra zwarte sneeuw. Zonder verdere maatregelen zullen heel wat van deze centra in 2021 de deuren moeten sluiten. De sector pleit dan ook voor het opnieuw toelaten van meerdaagse schooluitstappen.

 

Inzetten op Verenigd Koninkrijk en Nederland

Om tegen 2022 opnieuw massaal toeristen te lokken wordt er stevig ingezet op het lokken van oorlogstoeristen uit het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is er ook een sterke campagne in Nederland in voorbereiding. Nederlanders zijn al jaren trouwe bezoekers van Vlaanderen.

TAGS

0 Comments