OPENING VOLGENDE WEEK IN GEVAAR? VERGUNNING SLIGRO ANTWERPEN VERNIETIGD

Het gebouw staat er volledig en zou nu dinsdag worden geopend. Maar volgens de kranten gaat het feest voor de nieuwe horecagroothandel van Sligro wellicht niet door. Jarenlang juridisch protest - al van voor de start van de bouw - heeft zopas gezorgd voor een vernietiging van de bouwvergunning.

Al jaren is er sprake dat het Nederlandse Sligro ook in Antwerpen een groothandel voor de horeca wil opzetten. Het ging daarvoor samenwerken met de nv Straatsburg Dok, vernoemd naar de plaats waar het project van zo’n 16.000 m² gepland stond. In het najaar van 2016 leverde de stad Antwerpen een bouwvergunning af, evenwel zonder dat een openbaar onderzoek werd gehouden. Er werd beroep bij de provincie aangetekend, onder meer door de naburige drankenhandel Gagelmans en Top Food Group.

Heel wat kritiek

De groothandel werd als distributiecentrum ingeschreven. Op die manier was er op papier alvast geen probleem voor de onderliggende bestemming: industrieterrein. Er werd ook geopperd dat de groothandel de mobiliteitsproblemen in de buurt nog zouden verergeren.

De provincie liet de vergunningen standhouden, ondanks negatieve adviezen van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar en de Vlaamse dienst Milieuvergunningen. Van een aantal klagers werd het beroep niet ontvankelijk verklaard.

Het is die beslissing die opnieuw werd aangevochten, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En die vernietigde het besluit van de deputatie, dat de bouw toeliet.

Inspectiediensten houden toezicht

“Dit is een belangrijke stap, met goed nieuws voor mijn cliënten. De Raad stelde vast dat het beroep onterecht onontvankelijk werd verklaard. De bouwvergunning werd vernietigd, wat ook meteen de milieuvergunning schorst”, zegt advocaat Gregory Verhelst.

“Dit betekent uiteindelijk dat Sligro voorlopig geen vergunning meer heeft voor haar gebouwen en haar activiteiten. De provincie moet nu binnen de vier maanden een nieuw oordeel vellen, maar ze moet dan wel inhoudelijk luisteren naar de argumenten die onontvankelijk werden verklaard.”

Dat de bouw al is voltooid, mag volgens Verhelst bijvoorbeeld geen argument zijn om het gebouw toch toe te laten. “De procedures waren al gestart vóór de bouw is begonnen. De bouwheer nam dus zelf een risico. Het kan uiteraard niet dat je een race zou houden met het bouwen nog tijdens het procederen, om dan zogezegd voor een voldongen feit te staan.”

De advocaat wijst er ook op dat het de inspectiediensten zal aanschrijven om toezicht te houden op de site, zodat er niets gebeurt zonder de nodige vergunningen.

Hij wijst ook op een nog lopende procedure bij de Raad van State over de milieuvergunning.

Rol van de politiek?

Het project lag ook in de Antwerpse politieke wereld gevoelig. Groen-kopstuk Wouter Van Besien zag in de goedkeuring vanuit de stad een “alweer een vriendendienst voor een groot bedrijf”. De intussen opgestapte schepen Rob Van De Velde (N-VA) sprak vorig jaar nog over realpolitik bij stadsontwikkeling. “Als we alle regels strikt toepassen, dan kunnen niet alleen Sligro, maar ook alle andere bedrijven hun boeltje pakken”, zei hij in juni vorig jaar.

 

BRON: GVA

TAGS

0 Comments