Ondanks felle hoop op verlenging toch einde aan de BTW-verlaging voor horeca!

Op 1 oktober eindigt de tijdelijke BTW-verlaging die de sector kreeg van de federale overheid. Deze maatregel die werd ingevoerd na de lockdown, moest voor extra zuurstof voor de sector zorgen. Nu de maatregel op de schop gaat verwacht de sector dat een bezoekje aan cafés en restaurants duurder wordt. 

 

OP 1 OKTOBER TERUG VOLLE POT BETALEN

 

Het verlaagde BTW-tarief werd op 8 mei ingevoerd, maar loopt nu dus af. Zo zal er op maaltijden terug 12% en op alcoholische en non-alcoholische dranken 21%  van toepassing zijn. Hoewel de sector het graag anders had gezien, is minister van Financiën Vincent Van Peteghem heel duidelijk: er wordt niet afgeweken van de afgesproken timing. Op 1 oktober dient terug de volle BTW-pot betaald te worden. 

 

INKOOPPRIJZEN SWINGEN DE PAN UIT

 

Uiteraard gaat dit ten koste van de winst van de horeca en Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen verwacht dan ook dat deze stijging zal doorgerekend worden aan de klant. “De voorbije maanden is er 400 miljoen euro in de sector gebleven en dat wat nodig want anders waren er veel meer faillisementen geweest. Nu de maatregel niet verlengd wordt, verdwijnt de zuurstof en zal de stijging moeten doorgerekend worden.”

 

Maar niet alleen het einde van de maatregel ligt aan een mogelijke prijsstijging in de horeca, ook de inkoopprijzen swingen de pan uit. Terrasstoelen, dranken, energie, … de voorbije maanden werd alles flink duurder. Dat een cafébezoek straks duurder wordt lijkt de evidentie zelf. 

 

Heel wat horecaondernemers anticipeerden al op de prijsstijgingen en het wegvallen van de BTW-verlaging en verhoogden de voorbije maanden de prijzen al. Daarin blijkt België niet alleen te zijn, volgens De Caluwe stegen ook in buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland. 

TAGS

0 Comments