HET CORONAVIRUS & DE HEROPENING VAN DE BELGISCHE HORECA

We schrijven vandaag medio maart en het gevoel wat heerst is nog steeds oncomfortabel. Wie de kranten en magazines opentrekt wordt overladen met schrikbarende voorspellingen over faillissementen en economische achteruitgang. Angst verkoopt. Dat heeft de media goed begrepen. En ook bedrijven die hun kostje verdienen met de verkoop van bedrijfsinformatie doen gretig mee. Je zou er moedeloos van worden. Objectiviteit - en vooral sereniteit - begint een kostbaar goed te worden. Even afstand nemen en vanaf een eindje kijken naar de sector, kan verhelderen. Wat is er nu écht aan de hand? Staat een wezenlijk deel van de horecasector écht aan de afgrond zoals wordt voorgehouden? Het échte antwoord blijkt genuanceerder en minder dramatisch dan wat onheilsvoorspellers en ramptoeristen trachten in te lepelen.

 

Bij Foodservice Alliance zijn we de afgelopen weken opnieuw intensief in gesprek gegaan met ondernemers in horeca. Honderden ondernemers werd gevraagd een objectieve analyse te maken van hun persoonlijke situatie. De resultaten zijn afgezet tegen een gelijkaardige peiling van vorig jaar. Daaruit blijkt dat de toestand zorgwekkend is, maar nog niet dramatisch. Ook de stuttingsmaatregelen die de overheid heeft genomen en de steun die werd verleend, hebben wel degelijk gewerkt. Ook al was die steun te generiek en had die slimmer kunnen worden verdeeld; ze heeft bedrijven overeind gehouden. Samen met een reeks andere maatregelen die ondernemers zelf hebben genomen (denk aan uitstel van betaling van kredieten, pandhuur, openstaande facturen bij leveranciers, …) is een methodiek ontwikkeld die het merendeel van bedrijven van de kritische afgrond zal weghouden. Dat is hoopgevend!

 

Conclusies van het onderzoek op hoofdlijnen: 

 

 • 6% van de ondernemers heeft vandaag ernstige financiële problemen en zal naar verwachting falen. 39% heeft het lastig, maar heeft bovenop de steun van de overheid afspraken gemaakt met banken, pandeigenaars, leveranciers om de zaak te redden. Dat werkt tot op vandaag! 61% ervaart (quasi) geen grote financiële issues en heeft de situatie goed/redelijk onder controle.

 

 • Niet iedereen staat te popelen om zijn/haar zaak te heropenen op 1 mei. 52% van de ondernemers in horeca wil eerst een duidelijk inzicht in de beperkende maatregelen die zullen worden opgelegd om de horeca op 1 mei weer te mogen heropenen. 41% vertrouwt erop dat de maatregelen niet van die aard zullen zijn, dat ze een normale bedrijfsvoering (of een bedrijfsvoering die nu absoluut noodzakelijk is geworden) in de weg zullen staan. Opvallend is dat horecazaken die nog relatief jong zijn, meer twijfelen aan de maatregelen die worden opgelegd. Dat heeft eerder te maken met het business model waarvoor jongere zaken hebben gekozen. Jongere zaken gaan vaker uit van meer gasten per vierkante meter (fastcasual) en een hogere gastparticipatie in bedrijfsprocessen. Dat zijn net zaken die door eerdere maatregelen werden beknot en dus nog voor onzekerheid zorgen. Bovendien zijn jongere zaken meer gefocust op het continu meten van verlies en winstcijfers, wat maakt dat men ook kritischer kan kijken naar rendement.

 

 • Twee op drie ondernemingen, zo blijkt uit onderzoek, heeft bijkomende hulpbronnen in moeten schakelen (bovenop de hulp vanuit de overheid) om de financiële situatie van zijn/haar bedrijf onder controle te houden. De meest evidente ingreep, toegepast door 4 op 10 ondernemers, is het uitstellen van geplande investeringen. 1 op 3 ondernemingen vroeg uitstel van aflossing krediet bij zijn/haar financiële instelling. Ook uitstel van pandhuur wordt vandaag vaak toegepast, vooral bij jonge ondernemers. 24% van de jonge ondernemingen die minder dan 5 jaar bestaan, hebben uitstel van pandhuurbetaling gevraagd aan hun huisbaas, terwijl dat bij ondernemingen die langer dan 5 jaar bestaan, slechts in 9% van de gevallen gebeurde. 

 

 • Opvallend is dat ook leveranciers en grossiers van de horeca bij de meest recente lockdown een prominentere rol hebben gespeeld in het beschermen van de financiële situatie van ondernemingen. 13% van de horecazaken geeft aan een regeling te hebben kunnen treffen met hun leverancier/grossier omtrent uitstel van betaling van openstaande facturen. 

 

 • Op vlak van toekomstperspectief maken ondernemers zich vandaag zeer veel zorgen om het personeel, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 1 op 3 ondernemers maakt zich ernstige zorgen over de beschikbaarheid aan personeel van zodra de markt zich heropent. Verder valt op dat aspecten als ‘het geen perspectief hebben op de toekomst’, ‘het zich nutteloos voelen’ en ‘geen zin hebben om met de zaak bezig te zijn’ vandaag beduidend sterker aanwezig zijn bij ondernemers dan tijdens de eerste peiling van Foodservice Alliance in het voorjaar van 2020. 

​​​​​​​

 • Ook zijn er omgekeerde trends voelbaar. Vooral de ingrijpende afname van  de bezorgdheid over het beheersbaar houden van vaste kosten valt daar op. Deze trend wijst op de grote impact van de toegekende overheidssteun waarbij wordt tussengekomen in de vaste kosten van de onderneming. Ook de zorgen om de financiële zekerheid voor de ondernemer en zijn/haar gezin zijn wat afgenomen tegenover de peiling van vorig jaar. Tot slot valt ook op dat de vrees dat klanten niet meer zouden terugkomen na afloop van de crisis bij ondernemers verder afgenomen is. Vorig jaar vreesden 14% van de ondernemers nog voor een negatief effect. Dat is in de nieuwe peiling gedaald tot 8%.

 

 

 

FOODSERVICE REVIVAL CONGRES!

Dinsdag 27 april 2021 - vanaf 10u - Live vanuit de PFL studio's

 

Terwijl ondernemers zich voorbereiden op hun ‘revival’, wordt druk gespeculeerd over wat de toekomst gaat brengen. In welke vorm zal de markt heropenen? Is de sector nog gezond genoeg om meteen stevig te starten? Hoe bereiden bedrijven en toeleveranciers zich voor? Waar moeten we blijven op letten voor valkuilen? Maar vooral ook; waar zitten weer nieuwe groeikansen voor ondernemers, grossiers en producenten?

 

Om op al die vragen te antwoorden organiseert Foodservice Alliance aan de - laat ons hopen – ‘vooravond’ van de grote heropening het FOODSERVICE REVIVAL CONGRES. Samen met tal van beslissers en experts in foodservice kijken we met een positieve, maar nuchtere blik vooruit naar de markt van de toekomst!

 

De beslissers en experts die mee aan tafel zullen schuiven zijn:

 

 • Matthias De Caluwe - CEO van HORECA VLAANDEREN
 • Bart Van Craeynest - Hoofdeconoom van VOKA
 • Jonas Muys - Operations director van METRO/MAKRO
 • Yves Van Den Brande - Business Unit Manager van SOLUCIOUS
 • Marion Van Zon - CEO van HORECA VAN ZON
 • Johan Vercaemst - Managing director van UNILEVER FOOD SOLUTIONS
 • Bjorn Roothaert - director out of home van COCA COLA
 • Ben Verschaeren - Country Commercial director van VANDEMOORTELE

 

Wil je er graag 'online' bij zijn? Dat kan! 

Meer info & tickets via de website www.foodservicecongres.be

​​​​​​​

 

 

TAGS

0 Comments