RAPPORT: VEGAN & VEGGIE IN HORECA EN FOODSERVICE

BELANG VAN VEGAN & VEGGIE IN HORECA EN FOODSERVICE WAT OVERSCHAT?

 

 

Veggie & vegan: een geëxplodeerde food trend

Als men het heeft over trends in food kan dat niet zonder vegetarisch, vegan of plantbased te vermelden. Het is ondertussen wel gebleken dat vegan & veggie meer zijn dan een voorbijgaande hype. De motivaties om dierlijke producten te weren of te verminderen, passen in actuele maatschappelijke bezorgdheden zoals gezondheid en ecologie. Veggie en vegan producten krijgen tegelijk meer maturiteit dankzij massale investeringen in R&D en technologie. Er is sprake van zowel verbetering in productkwaliteit als in verbreding naar nieuwe categorieën en consumptiemomenten. En dat zie je in het winkelschap en de verkoopcijfers in retail. Kent foodservice een gelijkaardige revolutie? Zijn vegetarisch en vegan hier even relevant als in retail? Foodservice Alliance deed een interessant marktonderzoek in België om te begrijpen welke rol vegan & veggie spelen -specifiek voor foodservice, en maakte een rapport met een aantal opvallende bevindingen. Wat blijkt is dat het belang van vegan en veggie buitenshuis totaal niet hetzelfde is als thuis.

 

 

Toenemend flexitarisme verklaart sterk dalende vleesconsumptie

De gemiddelde vleesconsumptie per Belg is tussen 2009 en 2019 met bijna een vijfde gedaald. De groep flexitariërs, mensen die regelmatig bewust een dag geen vlees eten, groeide de afgelopen jaren sterker dan het vegetarisme of veganisme. Deze groep is sociodemografisch behoorlijk divers, net als wat hen motiveert om minder vlees te eten. Gezondheid is de belangrijkste drijfveer voor de oudere generaties. Drijfveer nummer twee, ecologie- zien we sterker spelen onder hogeropgeleiden. De derde grote driver is dierenwelzijn, en wordt vaker benoemd door vrouwelijke flexitariërs. Het vegetarisme en veganisme groeide eerder gestaag en blijft klein. Anderzijds zien we het vegetarisme meer opkomen onder een jongere generatie en is het afwachten wat dat zal betekenen voor de toekomst.

 

 

In de horeca grijpt de flexitariër toch nog snel terug naar een stuk vlees of vis

Als we willen begrijpen wat de relevantie is van vegetarisch en vegan in foodservice, moeten we verder inzoomen op het gedrag van die groeiende groep flexitariërs. Voor deze groep zijn voedingskeuzes namelijk niet zwart-wit; men zoekt juist naar balans in de totaliteit van de consumptie. De bevraging van Foodservice Alliance brengt een ontnuchterend perspectief: meer dan de helft van alle flexitariërs eet minder tot nooit vegetarisch of veganistisch in de horeca! Waarom? Omdat ‘bewust’ consumeren minder hoog op de agenda staat tijdens een avondje uit. En blijkbaar leidt dat ertoe minder snel vegetarische of vegan gerechten te kiezen. Maar ook aan de aanbodzijde van vegetarisch en veganistisch schort het één en ander.  Een op drie vindt dat een te beperkt aanbod een reële reden is om minder vegetarisch te eten in horeca. En bijna één op vijf vindt een slechte prijs-kwaliteitverhouding een barrière.

 

 

De keuze van horecazaak is weinig gedreven door diens vegetarisch aanbod

De grote meerderheid geeft aan geen rekening te houden met het vegetarisch of veganistisch aanbod bij het uitkiezen van een horecazaak. Verder werd bevraagd welke voorkeuren men heeft als het aankomt op vegetarische of veganistische gerechten in de horeca: een gerecht dat aan de oorsprong vegan of veggie is, of een gerecht met vlees- of visvervangers? 72% van de flexitariërs verkiest de eerste optie. Het succes van een vervanger lijkt nog niet zo sterk in foodservice als in retail waar vleesvervangers wél meer mainstream zijn. Vegetariërs en veganisten daarentegen staan wel meer open voor vervangers in horeca: 50% kiest het gerecht met vervanger boven een oorspronkelijk veggie of vegan gerecht.

 

 

 

 

Leden van Foodservice Alliance kunnen hier het volledig rapport downloaden. Deze geeft een gedetailleerde inkijk in de kerncijfers van de eetpatronen van Belgen en hun consumptiegedrag in foodservice. Ook wordt er  meer duiding gegeven bij de voornaamste trends in veggie & vegan door Foodservice Alliance en diverse experten in het domein.

 

Hebt u vragen of wilt u lid worden? Contacteer dan de Helpdesk van Foodservice Alliance.

Dat kan via mail helpdesk@foodservicealliance.be of telefonisch via het nummer +32(0)14.703.302

Downloads


TAGS

0 Comments