Nationaal Petrolshop Rapport Belgie 2022

Tijdens de coronacrisis bleef het petrolkanaal redelijk overeind. De tankstationshop was het alternatief voor de supermarkt of zelfs de ontmoetingsplaats waar een koffietje gedronken kon worden toen de horeca in lockdown zat. Vandaag staat het petrolkanaal voor andere uitdagingen. De inflatie en sterke prijsstijgingen voor brandstoffen zetten druk op het autogebruik. Daarnaast is er de impact van het telewerken en de elektrificatie van het voertuigenpark dat jaar na jaar toeneemt, zij het weliswaar nog heel langzaam. Deze ontwikkelingen creëren wel nieuwe opportuniteiten voor de tankstations en hun shops.

 

De huidige economische situatie, met de historische hoge inflatie, heeft een onmiskendbare impact op het mobiliteitsgebruik van de Belgen. De stijgende brandstofprijzen zorgden ervoor dat Belgen hun autogebruik aanzienlijk hebben aangepast. Men gaat verplaatsingen beperken, rijstijl aanpassen of nog meer de prijzen vergelijken bij verschillende tankstations dan voorheen. Het belang van de prijs laat zich niet enkel voelen aan de pomp, maar eveneens in de shop. Bestuurders geven veel vaker prijs aan als reden om nooit iets in een tankstationshop te kopen. De prijs heeft ook een invloed op de loyaliteit van tankers. Tien jaar geleden kozen bestuurders vooral voor een vast tankstation omwille van nabijheid. Het belang van nabijheid neemt jaar na jaar stelselmatig af. Prijs en type brandstof hebben dan weer aan belang toegenomen.

 

Het merendeel van de tankers bezoekt voornamelijk onbemande tankstations. 55% geeft aan dat hun laatste tankstationbezoek er een was aan een tankstation zonder shop. 10% geeft aan dat er wel een shop was en ze deze ook hebben bezocht. Vooral langs de snelweg is het aandeel bezoekers van de shop toegenomen. Vooral dranken en tabak zijn vaker aangekocht in de shop ten opzichte van vorig jaar.

 

De toename van het aantal elektrische voertuigen in België creëert alvast enkele opportuniteiten voor de tankstations en hun shops. De tijd om een auto op te laden of om een auto vol te tanken, verschilt momenteel nog sterk. Tanken duurt slechts enkele minuten, terwijl de zeer krachtige laadpalen een klein half uur nodig hebben om een batterij voor 80% op te laden. Terwijl bestuurders hun elektrische wagen opladen, kunnen ze makkelijker in de shop worden getrokken. Iets wat de shops actief zullen moeten doen. Studies uit andere landen wijzen erop dat bestuurders van elektrische voertuigen vaker blijven zitten in hun wagen.

 

In het RAPPORT ‘Nationaal Petrolshop Rapport België 2022’ van Foodservice Alliance, wordt dieper ingegaan op de verschillende drivers die voor een verschuiving in het landschap zorgen. Niet enkel de verandering in mobiliteit, de elektrificatie van het voertuigenpark, maar ook de invulling van de shop zijn belangrijk. Daarnaast besteedt het rapport ook aandacht aan de bekendheid van en de tevredenheid over de verschillende petrolshopformules in België.

 

Download hieronder het volledige rapport met de meest actuele marktcijfers en trends over de Belgische petrolmarkt:

Downloads


TAGS

0 Comments