LANDBOUWRAPPORT 2016

LANDBOUWRAPPORT 2016

Vlaanderen beschikt over kwaliteitsvol, lekker en gezond voedsel. Ons voedingssysteem vindt zijn grondslag in een performante landbouwproductie, een exportgerichte voedingsindustrie en een uitgebreide afzetmarkt met kapitaalkrachtige consumenten in een straal van 300 kilometer. Vlaanderen is centraal gelegen en kan gebruikmaken van uitstekende logistieke voorzieningen.

Het Vlaamse agrofoodsysteem, ook bekend als Flanders Agrofood Valley, vormt een cluster met als hoekstenen duurzame ontwikkeling, innovatie en multifunctionele bedrijfsvoering. Het komt erop aan om “de brede Vlaamse land- en tuinbouw- en visserijsector in al zijn facetten, ook internationaal, op de kaart te zetten en weerbaar te maken in een dynamische omgeving, gestuurd door veranderde situaties en contexten”.

De belangrijkste doelstellingen zijn dan ook de bevordering van de instroom en verjonging van bedrijfsleiders, de ondersteuning van de export van Vlaamse landbouwproducten, het versterken van de duurzaamheid in de gehele keten, zowel op sociaal, economisch als milieuvlak, en het stimuleren van innovatie.

‘Voedsel om over na te denken’ (LARA/VIRA 2016) is het eerste overkoepelende rapport over de rol die voeding en de agrovoedingsketen in Vlaanderen innemen. Het beschrijft wat de Vlaming eet en welke attitudes, gedragingen en trends daarbij een rol spelen en wat de gevolgen van de consumptie zijn. Het gaat in op de werking van de agrovoedingsketen en beschrijft de rol van verwerking, distributie en productie.

Het rapport verstrekt essentiële en onafhankelijke informatie over de landbouw- en agrovoedingssector aan bedrijfsleiders, consumenten en beleidsmakers.

Downloads


TAGS

0 Comments