KWARTAALUPDATE PETROLSHOP MONITOR 2017 Q4

KWARTAALUPDATE PETROLSHOP MONITOR 2017 Q4

 

CONSUMENTEN NEMEN MEER TIJD OM PRODUCTEN TER PLAATSE TE CONSUMEREN

 

Ieder kwartaal publiceert Foodservice Alliance een update rond de meest recente ontwikkelingen in het Belgische kanaal van tankstationshops. Daaruit blijkt dat in het vierde kwartaal van 2017 het aantal bezoeken daalde. Het is al het derde opeenvolgende kwartaal dat een daling vertoont wat het aantal bezoeken betreft. Gedurende Q4 nam de besteding dan weer licht toe in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

 

Uit de Petrolshop Monitor blijkt dat het marktaandeel van de verschillende formules gelijk is gebleven. Een uitzondering onder de grotere formules is Esso, wiens marktaandeel steeg met 1%.  Total blijft vooralsnog de grootste van de markt.

 

Snelweglocaties kennen een systematische groei wat het aantal bezoeken betreft. Dit toenemende aantal bezoeken langs de snelweg gaat ten koste van de bezoeken aan petrolshops in stedelijk gebied en invalswegen. Opvallend is dat deze tendens niet merkbaar is bij de 6 grootste brands, maar wel bij de overige brands.

 

Vrijdagen blijken het opvallend minder goed te doen in vergelijking met Q3, zowel wat betreft de gemiddelde besteding als het aantal bezoeken. Deze tendens is op alle type locaties zichtbaar.

 

Zowel bij tankstations langs de snelweg en invalswegen bij/in een stad blijft het aandeel bezoekers met een de mindset ‘happy’ stijgen. Kwartaal na kwartaal kiezen meer bezoekers voor het tankstation omdat ze deze outlet de leukste vinden. Dit terwijl de meeste petrolshops zich enkel richten op consumenten met de mindset ‘hurry’.

Vooral langs de snelweg lijkt het bezoekgedrag in verandering te zijn. Bezoekers kiezen vaker bewust voor een tankstation om er iets te eten en/of te drinken en minder om snel iets af te halen om onderweg te consumeren. Kopers kiezen vandaag steeds vaker voor een tankstationshop omwille van de totaalbeleving en om ter plaatse iets te eten of te drinken.

 

Tot slot blijkt ook nog dat Q8 en Lukoil zich kwartaalwinnaar mogen noemen qua tevredenheid over de Belgische tankstationshops. De twee formules delen een eerste plaats. De algemene tevredenheid is echter het sterkst toegenomen bij Total, die bijna even goed scoort als Q8 en Lukoil.   

Downloads


TAGS

0 Comments