KWARTAALUPDATE PETROLSHOP MONITOR 2017 Q3

CONSUMENTEN NEMEN MEER TIJD OM PRODUCTEN TER PLAATSE TE CONSUMEREN

Ieder kwartaal publiceert Foodservice Alliance een update rond de meest recente ontwikkelingen in het Belgische kanaal van tankstationshops. Daaruit blijkt dat in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten licht daalden. Vooral de bestedingen in shops langs invalswegen blijken te dalen.

 

Uit de Petrolshop Monitor blijkt dat het aandeel van Texaco en Shell iets minder is in Q3, terwijl Esso en vooral Q8 het beter deden.  Net zoals tijdens het tweede kwartaal waren het de snelweglocaties die minder geld in de kassa kregen. Ook bij tankstationshops nabij woonwijken of invalswegen daalde de gemiddelde besteding.

De zondagen kenden een toenemende populariteit in het aantal bezoeken. Qua besteding werd er een lichte stijging waargenomen op vrijdagen. Naar momenten is het vooral het namiddagmoment dat een daling kende in het aantal bezoeken.

Een opvallende tendens die zich steeds sterker begint af te tekenen is het ter plaatse consumeren in het tankstation. De afgelopen jaren nam de populariteit al met mondjesmaat toe, maar daar lijkt nu een lichte versnelling waar te nemen. Er was al een stijging merkbaar in Q2 van consumenten die er voor kiezen om ter plaatse te consumeren. Deze stijging zet nu nog verder door tijdens Q3 en is vooral merkbaar bij tankstations langs de snelweg.

Wat de profielen betreft is er verhoudingsgewijs een stijging merkbaar bij jongeren onder de 30 jaar en ouderen boven de 65 jaar. Deze groepen worden minder beïnvloed door de zomervakantie die in Q3 plaats vindt. Het aantal bezoekers dat gekozen heeft voor de tankstationshop omdat men honger of dorst heeft, is lichtjes gestegen. Bij de tankstations langs een invalsweg bij/in een stad is de stijging het grootst.

Tot slot blijkt ook nog dat naast Lukoil, ook Q8 zich kwartaalwinnaar mag noemen qua tevredenheid over de Belgische tankstationshops. Dankzij een lichte daling in  tevredenheid over Lukoil en een stagnatie in tevredenheid over de andere formules komen de twee formules op een gedeelde eerste plaats. Esso zet dan weer een sterk verbeterde prestatie neer op vlak van productassortiment en presentatie. Bij de formules van de 6 grote merken was een algemene daling merkbaar wat betreft tevredenheid over kwaliteit en hygiëne.

 

Volledig rapport van de kwartaalupdate inkijken?

Bedrijven die lid zijn van Foodservice Alliance hebben gratis toegang tot de volledige Petrolshop Monitor. Raadplegen en downloaden kan via de knop onderaan

Downloads


TAGS

0 Comments