HET TOENEMENDE BELANG VAN HET ONTBIJT BINNENSHUIS & BUITENSHUIS

Pre-Corona werd in opdracht van een aantal leden nog het belang van het ontbijtmoment binnen foodservice onderzocht. Intuïtief voelde men aan dat ook dit segment aandeel won. Wordt het ontbijt onderweg of buitenshuis de normaalste zaak binnen ons dagelijks consumptiepatroon, zoals dat reeds in andere landen zo is? Welke verschillen zijn er met het ontbijt thuis? En welke profielen kunnen we hieraan linken?

 

Ochtendmoment drukste moment in foodservice

Het ontbijt blijkt uit onderzoek het meest populaire consumptiemoment te zijn binnen foodservice. Maar liefst gemiddeld 22,7 % van de consumenten geeft aan gisteren iets te hebben gekocht buitenshuis tijdens het ontbijtmoment. Dit is best een hoog percentage, gezien gemiddeld 35,6 % van de Belgen aangeeft gisteren iets te hebben gekocht buitenshuis, verspreid over de ganse dag. Andere consumptiemomenten volgen al op ruime afstand van het ontbijt, zoals de namiddag- (6,3 %) en avondconsumptie (8,7 %). Let wel, het gaat hier voor alle duidelijkheid niet over de besteding, wel over het aantal consumenten dat zich iets aanschaft buitenshuis op een welbepaald moment van de dag.

Mannen, Walen en jonger dan 30 jaar

Indien de regio’s van dichterbij bekeken worden, zijn onmiddellijk grote verschillen merkbaar. Zo geeft net geen 18 % van de Vlamingen aan gisteren iets te hebben gekocht voor het ontbijt buitenshuis, terwijl dat in Wallonië bijna dubbel zo hoog ligt. Daar geeft 30 % aan ontbijt te hebben gekocht buitenshuis.

Meer mannen dan vrouwen kopen iets voor het ontbijt buitenshuis. Zowat een kwart van alle mannen ten opzichte van een vijfde van alle vrouwen geeft dit in het onderzoek aan.

Net iets meer dan 30 % van de consumenten van 18 tot 29 jaar geeft aan eten of drinken ’s ochtends te hebben gekocht. Bij 65-plussers is dit nog amper zo’n 11,5 %.

On the go zorgt voor piek in de ochtend

Catering op het werk trekt de meeste consumenten aan voor het ontbijtmoment. Zo’n 15 % van alle ontbijtconsumpties gebeuren op het werk. Wel geeft iets meer dan 40 % van de consumenten die ontbeten hebben op het werk aan dit van thuis de hebben meegenomen.

Toch is het on the go die voor de piek zorgt, zeker als we de verschillende sub-kanalen bij elkaar gaan nemen. De consumptie bij een tankstation, treinstation of andere type openbaar vervoer samen, blijkt net geen 30 % te zijn van alle ontbijtconsumpties buitenshuis. Tijdsdruk is een bepalende factor waar de consument zijn ontbijt buitenshuis aankoopt.

Besteding ontbijt nog onderbenut, combideals als oplossing?

Op vlak van besteding hoort het ontbijtmoment binnen foodservice zeker niet bij de top. Enkel tijdens de voor- en namiddag wordt nog minder besteed dan tijdens het ontbijt. Gemiddeld genomen besteedt men € 7,26 euro aan het ontbijt. Dit is tijdens het weekend (€ 9,24) wel 1/3 hoger dan tijdens de week (€ 6,86).

Slechts 30 % van de consumenten die effectief iets koopt, neemt zowel eten als drinken. Dit geeft onmiddellijk aan dat combideals nog een enorm groeipotentieel hebben!

Bij dit alles moet wel worden gekaderd dat het ontbijtmoment buitenshuis erg zwak presteert versus thuis. Van alle consumpties van eten en drinken die tijdens het ontbijtmoment worden gedaan, wordt slechts 7 % out of home gegeten of gedronken.

Benieuwd hoe deze evolutie zich verder zal zetten post-Corona!

 

Downloads


TAGS

0 Comments