FOODSERVICE BAROMETER - UPDATE QUARTER 3 2021

Sinds de heropening van de horecaterrassen op 8 mei en de volledige heropening van de binnenhoreca een maand later, op 9 juni, leek het ergste sectorleed geleden. Ondernemers konden terug ondernemen en consumenten bleken bereid het leven weer te vieren. Het opgepotte geld van de middenklasse ging weer rollen, geruggensteund door positieve berichten over een boomende economie, een torenhoog consumentenvertrouwen en de complete afwezigheid van enige schrik om de job te verliezen. 

 

Vandaag zijn we een paar maanden verder. De nuchterheid gebiedt te zeggen dat de zomer wat minder is geworden dan wat iedereen verwachtte. Met als grote afwezige hetprachtige zomerweer, waaraan we na 3 tropische jaren gewend waren geraakt. Maar ondanks die domper is het herstel van de Belgische foodservicemarkt ontegensprekelijk ingezet. In het derde kwartaal van 2021 heeft de dagpenetratie van Belgen die iets buitenshuis consumeren eindelijk weer de kaap van 40% overschreden. Dat is van 2019 geleden en zonder meer een absolute opsteker voor de sector. Het is wel vooral dankzij het mooie nazomerweer in september dat de cijfers de goede kant uitgaan.

 

QUICKSERVICE BLIJFT STERK PRESTEREN

Binnen de kanalen valt op dat vooral het gemakskanaal het erg goed blijft doen.  De veronderstelling dat ‘quickservice’ maar tijdelijk kon profiteren van de terugval in horecabezoeken, blijkt niet juist te zijn. Het gemakskanaal blijft de wind in de zeilen behouden, vooral aangedreven door delivery en de sterke prestaties van relatief kleine subkanalen als buitenlandse fastfood. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar gaf 5,1% van de Belgen aan de dag voordien iets te hebben besteld van eten en/of drinken vanuit foodservice om thuis te laten leveren. Ondanks de lichte correctie tegenover vorig kwartaal blijft deze prestatie verbazen en bevestigt het een blijver te zullen worden.  

 

HORECA OPTIMISTISCH

Naast het somebere zomerweer lijkt de traditionele horeca eerste tekenen van last te ondervinden van een verstarde prijselasticiteit. Ondanks dat de omzet fors stijgt door menuprijsstijgingen, groeit het aantal bezoeken niet evenredig mee. Ondernemers komen naar eigen zeggen in de problemen wanneer ze menuprijzen niet significant kunnen laten stijgen. Grondstoffen en energie worden fors duurder en het gunstregime van de lagere BTW is weggevallen. Maar steeds meer consumenten reageren afwijzend, zo blijkt uit onderzoek. Intussen geeft 60% van de Belgen aan dat bezoeken aan restaurant of cafe onverantwoord duur zijn geworden. De horecasector bereikt hiermee een kritisch punt, wat een grondige hertekening van de markt in de hand kan werken. Voortekenen van downtrading, zoals de sector die ook heeft gekend in de financiële crisis van 2008, worden opnieuw steeds meer zichtbaar. 

 

CATERING MAAKT ZICH KLAAR VOOR KANTELING

In de Belgische cateringmarkt bleef de bezoekerspenetratie nagenoeg stabiel afgelopen zomer. Ze stijgt naar 4,3% tegenover 3,7% in dezelfde periode vorig jaar. Daar wordt het afwachten tot de herfst om te kunnen spreken over echt herstel. Af te wachten valt in welke mate herstel zich ook effectief structureel zal doorzetten. Vooral de bedrijfscateringmarkt staat voor een kantelpunt. Door het toenemende thuiswerken valt voor cateraars moeilijk te voorspellen hoe bedrijfskantines winstgevend moeten worden ingericht. De meeste bedrijven houden rekening met een krimp, al is dat al een pre-coronatrend. Nieuwe spelers springen met innovatieve en flexibele oplossingen in de markt. Ze weten vooral kleine bedrijven te charmeren die tot voor kort nog niet met cateringservices werden bediend.

 

ANGST MAAKT PLAATS VOOR VERTROUWEN

Belangrijkste signaal is dat consumenten weer naar buiten willen! Weliswaar heeft nog steeds 1 op 5 Belgen angst om voluit te gaan; de tendens is positief. Ondanks de zware periode tonen ondernemers moed. Zo’n pandemie mobiliseert ongekende creativiteit en veerkracht. Er komen slimme oplossingen en alternatieve aanpakken, al gaat dat met vallen en opstaan. Gedreven door een verlangen naar het einde van de crisis, naar ‘het oude normaal’. Flexibiliteit is het sleutelwoord. Een optimistische boodschap in tijden waarin pessimisme domineert: We zijn op de goede weg! Veerkracht overwint uiteindelijk alles…

 

Leden van het kennisnetwerk van Foodservice Alliance kunnen hier inloggen en het volledige kwartaalrapport hieronder downloaden!

Downloads


TAGS

0 Comments