TOEKOMST VOOR HORECA IN VLAANDEREN

Danny Van Assche

(Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen)

Toekomst voor horeca in Vlaanderen: méér dan ooit nood aan “creative destruction”.

____

Horeca is geen Belgische uitvinding, maar de sector blijkt hier wel bijzonder goede grond gevonden te hebben.  Er is een ruimer aanbod dan in de ons omringende landen en de gemiddelde Belg blijkt ook meer aan restaurantbezoekjes te willen spenderen.  Vlaanderen en België hebben dus een duidelijke historisch gegroeide en rijkelijke horecacultuur.

Dit is nochtans niet evident.  De horeca behoort tot de meest arbeidsintensieve activiteiten van ons land. Nochtans is ons land – op één na – het land met de hoogste lasten op arbeid ter wereld.  Dit land is eigenlijk niet echt gemaakt om deze arbeidsintensieve dienst tegen democratische prijzen te laten gedijen.  En toch is dit altijd zo geweest.

Geregistreerd kassasysteem

2016 zal wat dat betreft een absoluut scharnierjaar zijn.  Door de invoering van het geregistreerd kassasysteem is de sector aan een grondige verwittingsoperatie begonnen.  Dat betekent ook dat het probleem van de lasten op arbeid in de loop van dit en de volgende jaren in al zijn hevigheid zal losbarsten. Hogere kosten betekenen in principe een doorrekening aan de klant, wat resulteert in hogere prijzen.  In de zomer van 2016 stelde vice-premier Kris Peeters al verwonderd vast dat de prijsstijging in onder meer de horeca het Belgische inflatiecijfer meer deed stijgen dan in de ons omringende landen.  Een combinatie van de prijselasticiteit van de vraag en de hoge concurrentie in het ruime horeca-aanbod zorgt er bovendien voor dat de prijzen nooit voldoende zullen kunnen stijgen om de stijging van de lasten op arbeid door de verwitting op te vangen.  De horeca staat dus voor een jaar met zeer grote uitdagingen.

Enkele vooruitzichten

Inschatten hoe de horeca er in de nabije toekomst uit zal zien, is dus een grote opgave op dit moment.  Ik geef enkele voorzichtige vooruitzichten mee:

  • Belgische horeca zal er een beetje meer gaan uitzien als horeca in andere landen: minder openingsuren, meer sluitingsdagen, minder personeel, hogere prijzen.
  • Er zullen meer kleinschalige zaken komen en minder professioneel uitgebouwde grote zaken.
  • Om kosten te besparen zal er steeds meer technologie intrede vinden in de sector.  Om te boeken, te bestellen, te betalen enzovoort zal steeds minder menselijk contact nodig zijn.
  • Sommige restaurants zullen wel degelijk blijven kiezen voor de authentieke beleving met alles erop en eraan.  Hier zal dan het bijpassende prijskaartje betaald moeten worden.

Technologische evolutie

Horeca is meer dan restaurants alleen.  Gelijkaardige evoluties zullen zich voordoen bij hotels en cafés.  Hotels staan al verder in de technologische evolutie maar ook hier staan we slechts aan het begin van wat mogelijk is.  De doelstelling bij de logiessector zal zijn om de macht over de eigen boekingen te heroveren.  En dat zal ook bij cafés moeten gebeuren.  Cafés staan wat achter op het vlak van technologie en professionalisering, maar die weg zal onmiskenbaar ook hier ingezet worden.  Ook bij de cafés zal de strijd van de komende jaren er één worden om baas in eigen huis te zijn.

 

 

Danny Van Assche

Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

0 Comments