Plezier, de sleutel tot succes voor een echt duurzame foodservicesector?

Nicolas Lambert

Director Fairtrade Belgium

PLEZIER, DE SLEUTEL TOT SUCCES VOOR EEN ECHT DUURZAME FOODSERVICESECTOR?

 

Het belang van duurzame ontwikkeling in de voedingssector is geen nieuw thema. Duurzamer voedsel is niet alleen een kans voor de sector (meer dan 50% van de consumenten zijn van plan meer lokale, biologische en Fairtrade-producten in de Out of Home * te consumeren), het is ook een noodzaak (26 % van de uitstoot van broeikasgassen is te wijten aan voedselproductie **).

 

Een aspect waar we in dit debat niet genoeg over praten, is plezier. Aan de 3 bekende P's van duurzame ontwikkeling (People, Planet, Prosperity) is recent de P van plezier toegevoegd.

 

Die P is broodnodig om wat men de ‘Attitude Behavior Gap’ noemt, aan te pakken. Experts zijn het er namelijk over eens dat hoewel consumenten zeggen dat ze klaar zijn om hun gedrag te veranderen als ze duurzame opties worden aangeboden, ze het in werkelijkheid vaak moeilijk vinden om te handelen. 

 

Hoe kunnen we hier op inspelen? Eenvoudig, door duurzaamheid en plezier met elkaar te combineren. Als we er in slagen om én onze CO2 uitstoot te verlagen én blijer te zijn, dan wint iedereen!

 

Een voorbeeld. Een recent universitair onderzoek toont aan dat voor eenzelfde product er een positievere smaakperceptie is als die een ethisch label hebben. Als we het gevoel hebben dat we een deugdzame, goede keuze maken, dan verhoogt onze smaaktevredenheid. Dit vormt een interessant uitgangspunt waarop we een "duurzaam" aanbod kunnen bouwen!

 

En de rol van de ‘foodservice’ hierin? De foodservice sector is in wezen hét kanaal waar nieuwe trends een momentum vinden. Een kanaal waar we klaar zijn om andere, nieuwe smaken, formats of methodes uit te proberen. Een kanaal waar we ook gewoon graag plezier hebben.

 

Duurzaam eten is te vaak synoniem geweest met een ‘straf’. Historisch gezien lijken we wel geconditioneerd om te geloven dat wat gezond en duurzaam is, per se saai en onsmaakvol moet zijn. Als we die logica loslaten, dan vinden we een vat vol opportuniteiten. 

 

Hoe? Maak de veggie optie op je menu, de meest aantrekkelijke. Benadruk het Fairtrade-karakter van uw nieuwe koffie en laat zien hoe telers al hun knowhow in elke boon hebben kunnen stoppen. Maak de biologische salade zo onweerstaanbaar dat zelfs de meest bittere climatosceptici er niet aan kunnen weerstaan.

 

Laten we ons niet verzetten tegen wat eigenlijk logische keuzes zijn. Laat ons innoveren en zo nu en dan de traditionele paradigma’s verlaten om iets creatief te proberen. Als er één sector is die in staat is tot deze innovatie, dan is dat die van Foodservice!

 

Nicolas Lambert

Directeur Fairtrade België – Marketing Professor bij Louvain School of Management

 

*Foodservice alliance jaarmonitor 2018

** Poor and Nemecek – Oxford – 2018

TAGS

0 Comments